Das Wichtigste in Kürze

Die Herderschule, Schule mit dem Förderschwerpunkt Sprachheilförderung mit einer Abteilung für Hörgeschädigte, nimmt Kinder auf,

Grundlage des Unterrichts sind die Bildungsstandards und die Stundentafel der Grund- und Hauptschule sowie die Richtlinien für den Unterricht an Sprachheilschulen.

Als "Angebots- und Durchgangsschule" ist es ihr Ziel, die Schülerinnen und Schüler so zu fördern, dass sie so bald wie möglich an die zuständige Regelschule (Grundschule, weiterführende Schule) wechseln können.
Bei Verbleib an der Herderschule kann der Hauptschulabschluss bzw. ein qualifizierender Hauptschulabschluss erreicht werden.

Welche Kinder besuchen die Herderschule?

Die Herderschule hat zwei Vorklassen, in die in einzelnen Fällen auch Kinder ab dem 4. Lebensjahr aufgenommen werden können, sowie eine Grundstufe (Klassen 1 - 4) und eine Mittel- und Hauptstufe (Klassen 5 - 9). Der Unterricht ist so organisiert, dass sowohl begleitende als auch integrierte Sprachförderung und auditive Wahrnehmungsförderung (Hörerziehung) erteilt werden kann.

Die Sprachheilschule nimmt Schülerinnen und Schüler auf, die bei normal entwickelter Lernfähigkeit in verschiedenen Bereichen der Sprache und des Hörens so stark beeinträchtigt sind, dass ein erfolgreiches Durchlaufen der Regelschule ohne zusätzliche Förderung nicht zu erwarten ist.

Welche Fördermöglichkeiten bietet die Herderschule?
Die Sprachheilschule kann durch sonderpädagogische Maßnahmen und kleine Klassengrößen (8-12 Kinder) auf die besonderen Schwierigkeiten dieser Kinder eingehen:

Übrigens ...

.... werden unsere Schülerinnen und Schüler bis zum vierten Schuljahr mit Bussen oder Taxis jeden Tag zur Schule gebracht.

Informationen auf türkisch

Herderschule Okulu,  yani dil becerisini destekleyici özel eğitim okulu bünyesindeki işitme engelliler bölümü için

-      konuşma becerisi yaşına göre

      gelişmemiş olan çocukları,

-      işitmede sorunları olan  çocukları

-      ve bu nedenle kapsamlı bir

      teşvike gereksinim

      duyan çocukları kabul etmektedir.

Eğitimin esası, ilk ve orta öğretim okulunun çerçeve planları ve ders saati panosu ile dil becerisini destekleyen özel eğitim okullarındaki öğretim için belirlenen yönergelerdir.

Sunulan bir okul ve geçiş okulu olarak okulumuzun amacı, kız ve erkek öğrencileri mümkün olabildiğince yakın zaman içerisinde ilgili genel eğitim okullarına (ilkokullara ve ondan sonra devam eden okullara) geçebilmesini sağlayacak şekilde onları teşvik etmektir.

 

Herderschule Okuluna hangi çocuklar devam ediyor?

 

Herderschule Okulu´nun 2 hazırlık sınıfı bulunmaktadır; bu sınıflara hususi hallerde,

4. yaşından itibaren çocuklar da kabul edilebilmektedirler,  ve ayrıca bir ana düzeyi (1-4 sınıflar) ve bir de orta ve temel düzeyi (5-9 sınıflar) bulunmaktadır.

Eğitim öyle organize edilmiştir ki, hem refakat ederek hem de entegre ederek konuşma becerisinin teşviki ve sessel algılama teşviki (işitme eğitimi) verilebilmektedir.

Herderschule, konuşmanın ve işitmenin muhtelif alanlarında normal gelişmiş öğrenme yeteneğine sekte vurmasından dolayı ek teşvik olmaksızın genel eğitim okuluna başarı ile devam etmesi ve sınıfını geçmesi beklenilmeyen çocukları kabul etmektedir.

 

Herderschule  Okulu hangi teşvik olanaklarını sunuyor?

Dil becerisini destekleme okulu, özel pedagojik önlemler sayesinde ve sınıfların küçük olması (8-12 çocuk) sayesinde, bu çocukların özel sorunlarına eğilebilmektedir:

 

-      Tüm duyu organları ile bütün olarak öğrenme

-      Algılamayı teşvik etme (geliştirme)

-      Ìşitme eğitimi

-      Hareket salonunda psikomotorik eğitim

-      Tüm ders boyunca konuşma üzerinde çalışma

- Mesleğe yönlendirme ve mesleki ön hazırlık

- Küçük gruplar içerisinde teşvik uygulamaları

- Velilerle yoğun işbirliği ve danışmanlık

- Diğer kuruluşlar, örneğin; uzman klinikler, terapistler, Gençlik Dairesi, Eğitim Danışmanı vb.. ile işbirliği ve temasın sürdürülmesi

- Kekeme okul öncesi ve ilkokul öğrenci- lerinin velilerine yönelik seminerler

- Refakat edici teşvik diagnostiği (teşhis)